‹  Zemgales artilērijas pulks  ›

< >
Zemgales artilērijas pulka ieroči
Zemgales artilērijas pulka mācības. 1935.g.
Zemgales artilērijas pulka kareivji
Zemgales artilērijas pulka 2.baterijas kareivji
Zemgales artilērijas pulka kareivju zvēresta nodošana. 1935.g.
Ēdnīcā
Zemgales artilērijas pulka mācības. 1936.g.
Zemgales artilērijas pulka mācības
Zemgales artilērijas pulka kalēju darbnīcas kareivji. 1927.g.
Zemgales artilērijas pulka kareivji pie kalēju darbnīcas. 1927.g.