‹  Daugavpils cietoksnis šodien (cietokšņa ārējais izskats)  ›

< >
Iebraucamais ceļš cietoksnī caur Mihaila vārtiem
Mihaila vārti
Mihaila vārti. Detaļa
Galvenā vaļņa eskarpa siena pie Mihaila vārtiem
Kordegardija pie Mihaila vārtiem
Kordegardija pie Mihaila vārtiem
Kordegardija pie Mihaila vārtiem
Kordegardijas iekštelpas
Redute
Redutes iekštelpas
Redutes iekštelpas
Redutes iekštelpas
Redutes iekštelpas
Redutes iekštelpas
Redute
Redutes drupas
Redutes drupas
Redutes drupas
Redutes iekštelpas
Redutes iekštelpas
Arkveida vārti
Arkveida vārti
Redute
Redutes šaujamlūkas
Skats uz 8. bastiona kazemātu
Skats uz 8. bastiona kazemātu
Nikolaja vārti pirms restaurācijas (2004. g.)
Nikolaja vārti pirms restaurācijas (2004. g.)
Kordegardija pie Nikolaja vārtiem (2004. g.)
Nikolaja vārti pēc restaurācijas (2014. g.)
Nikolaja vārti pēc restaurācijas (2014. g.)
1. krasta lunete ar sarga būdu un aizsargvārtiem (2015. g.)
Skats uz eskarpa sienu un grāvi
Galvenā vaļņa eskarpa siena
Skats uz galveno valni un grāvi
Skats uz galveno valni un grāvi
Skats uz galveno valni un grāvi
Skats uz eskarpa sienu un grāvi
Skats uz reduti un galveno valni
Galvenā vaļņa šaujamlūkas
Kurtīnlunete
Kurtīnlunete
Kurtīnlunete
Skats uz Aleksandra vārtiem
Aleksandra vārti
Aleksandra vārti
Aleksandra vārti
Divstāvu kaponieris pie Aleksandra vārtiem
Divstāvu kaponieris
Divstāvu kaponiera iekštelpas
Divstāvu kaponiera iekštelpas
Divstāvu kaponiera iekštelpas
Divstāvu kaponiera iekštelpas
Kaponieris
Kaponieris
Divstāvu kaponieris
Kaponiera iekštelpas
Kaponiera iekštelpas
Divstāvu kaponieris
Arkveida vārtu drupas
Kordegardijas drupas pie Konstantīna vārtiem
Arkveida vārti
Arkveida vārtu apdares fragments
Piemiņas akmens par godu ģenerālleitnanta Rauha cietokšņa apmeklējumam
Ieeja paternā
Galvenā vaļņa paterna
Ūdens noteka eskarpa sienā
Sv. Aleksandra Ņevska baznīca garnizona kapsētā
Ģimenes kapliča garnizona kapsētā
Ģimenes kapliča garnizona kapsētā
Piemiņas akmens koncentrācijas nometnes “Štālaga-340” atrašanās vietā
Piemineklis koncentrācijas nometnē “Štālaga-340” bojāgājušajiem gūstekņiem
Skats uz cietokšņa priekštilta nocietinājumiem Daugavas kreisajā krastā
Skats uz cietokšņa priekštilta nocietinājumiem Daugavas kreisajā krastā