MELHIORS KUBLI

(1836-1919), ķīmiķis, farmaceits, pedagogs

Pazīstamākais Latgales aptiekārs. Strādāja par aptiekāru Dinaburgas hospitālī. Izpētīja Krāslavas minerālūdens avotu un publicēja tā ķīmiskās analīzes rezultātus (1885. gadā). Rekomendēja izveidot tur kūrortu. Turpmākā darbība Kijevas Universitātē, docents.

Avots: Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība: Apkārtraksts. – Nr.121 (1.okt. 1981).