PĀVELS DUBROVINS

(1839-1890), sabiedriskais darbinieks, Daugavpils pilsētas galva

Dzimis 1839. gada 24. maijā Pleskavas guberņas Veļikije Luki apriņķī. Izglītību P.Dubrovins ieguvis Konstantinovas kadetu korpusā, pēc kura beigšanas viņam piešķīra septītās klases civilierēdņa dienesta pakāpi – galma padomnieks. Sakarā ar dzimtbūšanas atcelšanu (Aleksandra I parakstītais Manifests 1861. gadā), lai izvairītos no konfliktsituācijām zemnieku un muižnieku starpā, tika radīts mierstarpnieku institūts.
1864. gadā P.Dubrovins tika iecelts par Dinaburgas (Daugavpils) pilsētas pirmā iecirkņa miera vidutāju priekšnieku, un šajā postenī viņš saņēma pirmos apbalvojumus – Svētās Annas trešās pakāpes ordeni par nevainojamu dienestu un Izcilības zīmi – par dzimtbūšanas atcelšanas manifesta ieviešanu dzīvē. 1864. gadā P.Dubrovinu apbalvoja ar medaļu „Par poļu dumpja apspiešanu 1863.-1864. g.”. Kad 1874. gadā miera vidutāju amats tika likvidēts, P.Dubrovins kļuva par Pilsētas sabiedriskās bankas direktoru. 1876. gadā viņš tika ievēlēts Dinaburgas pilsētas priekšnieka amatā. Jau 1865. gadā cara valdība apstiprināja Dinaburgas attīstības plānu. Vairākas būves gar Daugavu tika iekļautas pilsētas teritorijā, bet centrālajās ielās aizliedza būvēt koka ēkas. Uz šī lēmuma pamata sāka veidoties jauns pilsētas rajons – Jaunbūve.
Šajā laikā sākās celtniecība arī Gajokā, bet 1880. gadā, kad tika pabeigts cietoksnis, tika apstiprināta jauna mikrorajona – Esplanādes būvniecība. Turklāt 1880. gadā no pilsētas uz cietoksni tika nobruģēts ceļš (no tagadējās Cietokšņa ielas), ko nosauca par Apakšējo dambi. Viena no pirmajām jaunievēlētā pilsētas priekšnieka iniciatīvām bija brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības izveidošana 1876. gadā. Vēl viens solis uz priekšu Dinaburgas attīstībā bija ūdensvada ierīkošana.
P.Dubrovina laikā no 1876. gada līdz 1890. gadam Dinaburgā daudz būvēja, bruģēja ielas, pilsētu labiekārtoja un paplašināja. Liela uzmanība tika veltīta izglītībai. 1879. gadā ar pilsētas priekšnieka atbalstu Dinaburgā tika atklāta pirmā sieviešu proģimnāzija, sāka darboties aptuveni desmit skolas. 19.gadsimta beigās tika ierīkots parks, kurā bija ieejas arka un estrāde koncertiem. Parks saglabājies līdz mūsu dienām, tas nosaukts Dubrovina vārdā un ir pilsētnieku iemīļota atpūtas vieta. Miris 1890. gada 23. maijā. Apbedīts Daugavpils pareizticīgo kapos.

Avoti: 1. Iezīmēti Daugavpilī: ievērojamākās personības Daugavpils vēsturē / teksts: Anna Rancāne; teksta red.: Sandra Meškova; tulk.: Tatjana Dubrovska; Daugavpils pilsētas dome. - Daugavpils: [B.i.], 2010.–29.-30. lpp.: il. Uz vāka uzrād. teksta aut. (Anna Rancāne). - Avoti: 95.lpp.
2. Kuzņecovs Sergejs. Pilsētas priekšnieks Pāvels Dubrovins: [par Dvinskas (Daugavpils) vadītāju XIX gadsimta otrajā pusē] / Sergejs Kuzņecovs // Latgales Laiks. - ISSN 14079208. - Nr.66 (2007, 28.aug.), 4.lpp.

Vairāk>>